Parafia

Parafia pw. św. Joachima i św. Anny w Legnicy - al. Rzeczypospolitej 135. Spotkania ogniska w czwarte piątki miesiąca rozpoczynają się od Mszy św o godz. 18. . Po Mszy św przechodzimy do salki katechetycznej . Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Tomasz Czernik.

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Kronika Ogniska

Zapraszamy na kolejny spotkanie sycharowskie 19 Grudnia.
Spotkanie odbędzie się w oprawie świątecznej, prosiłbym w miarę swoich możliwości o przyniesienie małych przekąsek (sałatki, ciasto, kawa, herbata, owoce itp).
Dziękuję.
Dla chętnych przesyłam link do wysłuchania rekolekcji z Góry Św.Anny z dnia 24-26 pażdziernik 2014

http://sychar-rekolekcje.blogspot.com/2014/11/gora-sw-anny-24-26-pazdziernik-2014.html

oraz w kontekście adwentowym 7 grzechów głównych według o. Adama Szustaka

http://swiatlopana.com/8090/7-grzechow-glownych-o-adam-szustak-op/

W spotkaniu uczestniczyło (9 osób) Małgosia, Mieczysław, Paweł, Przemek, Halinka i mąż Piotr, Dawid z żoną Julią, Janusz wraz z ks. Tomaszem opiekunem naszej wspólnoty.

Podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy o fundamencie małżeństwa

Pytanie o fundament małżeństwa jest kluczowe dla ratowania związku.
Zwykle ocenia się swoje małżeństwo z perspektywy obecnych
doświadczeń. Odniesienia wzajemne w związku mają swoje źródło w
bieżących zależnościach emocjonalno-duchowych. Stan wewnętrzny i
aktualny kształtuje je, a czasem nawet rujnuje.W przypadku kryzysu
małżeństwa oznacz to niewłaściwą ocenę sytuacji, w której się
znajdujemy. Powrót do logiki fundamentu jako podstawy wzajemnych więzi
oznacza powrót do miłości kojarzonej z pierwszymi doświadczeniami,
które zaważyły o powstaniu związku. Jest to także powrót do uczuć,
które były wtedy obecne i które zawierały w sobie potężny potencjał
wspólnototwórczy. W każdym kryzysie istnieje potrzeba powrotu do
fundamentu. Tam kryje się “fundamentalna opcja życiowa” każdej
osoby, która determinuje w pewnym stopniu dalsze życie. Każde inne
rozwiązanie prowadzi współmałżonka do zaprzeczeniem własnego
istnienia, do ostatecznie negacji sensu życia i do kolejnych rozczarowań.
Podjęcie refleksji nad fundamentem własnego małżeństwa jest
początkiem jego uzdrowienia.
Z punktu widzenia mentalności ewangelicznej jest to wierność pierwszej
miłości na wzór jej Bożego odpowiednika. Istnieje zależność miedzy
logiką wyboru, a jej konsekwencjami. Wybór kogoś z miłości niesie ze
sobą jakby nieodwołalne konsekwencje, które determinują później
wszystkie dalsze działania. Odstąpienia od nich lub zaprzeczenie im jest
równoznacznym odrzuceniem miłości i potępieniem samego siebie. Tak jak
miłość Boża jest nieodwołalna, tak i miłość ludzka, która ma swoje
źródło w niej pozostaje na zawsze, aż do śmierci. Na tym polega
wielkość małżeństwa zarówno w znaczeniu naturalnym jaki i religijnym.
W kryzysie, czy już po rozpadzie związku uzdrowienie relacji
małżeńskich rozpoczyna się od powrotu do fundamentu małżeństwa,
czyli do miłości, która ten związek ustanowiła.
Z perspektywy czasu może się nam zadawać, że u początku małżeństwa
była ona niedojrzała. Wiele osób twierdzi, że byłoby inaczej gdybym
byli wtedy bardziej doświadczeni życiowo lub mieli inne poglądy.
Miłość to nie tylko wybór w pełni świadomy. Jest to wybór oparty na
więzi, która ma podstawy przede wszystkim w duchowej fascynacji drugą
osobą i poczucia odpowiedniości względem niej. Dlatego powrót do
fundamentu małżeństwa oznacza wejście w ten wymiar naszej ludzkiej
egzystencji, który nazywa się czasem wymiarem “serca”, czyli istoty
naszego bycia w tym świecie. Nie można tego zrozumieć jeśli się nie
potraktuję siebie poważnie, czyli podmiotowo w refleksji nad własnym
życiem. Istnieje potrzeba życia wewnętrznego, które nie będzie
zdominowane przez hałas intencjonalności zinternalizowanych przez
medialno-środowiskowe przekonania, opinie i poglądy. Miłość
małżeńska żyje w podmiotowości małżonków. Tam kryje się jej
fundament.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Sycharowskie 21 Listopada . Przypominam że dnia 24-26 odbywają się Ogólnopolskie rekolekcje Sycharowskie na Górze Św. Anny

W spotkaniu uczestniczyło ( 5 Osób) Mieczysław, Halinka,Janusz oraz małżeństwo Przemek i Anetka wraz z Ks. Tomaszem opiekunem naszej wspólnoty.
Podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy o znaczeniu poznania przeszłości swojego współmałżonaka dla wzajemnej komunikacji i relacji. Poznanie swojej przeszłości prowadzi do większego wzajemnego pozanania i dla budowania wzajmnej relacji. Co właściwie oznacza poznanie wzajemnej przeszłości. Nie chodzi tu o same fakty, czy wydarzenia, które miały miejsce w życiu. Chodzi o uchwycenie przyczyn trudności w budowaniu wzajemnych relacji, które mają swoje źródło w przeszłości. Może to dotyczyć dzieciństwa, przyjętego modelu więzi rozdzinnych, małżeńskich, a także modelu ojca i matki. W czasach, gdy ucieka się od własnej przeszłości i małżeństwo nie bierze pod uwagę związku przyszłości z przeszłością człowiek nie potrafi sobie poradzić z teraźniejszością. Ona zaczyna go przerastać i prowadzić do takiego konfliku sumienia i więzi wzajemnych, że życie we dwoje wydaje się niemożliwe. W wierze następuje pojednanie przeszłości z teraźniejszością, a przez to spotkanie dwóch osób na poziomie serca. Na tej podstwie powstaje nowa głęboka więź wzajemna, która scala dwoje ludzi na całe życie. W Chrystusie następuje taki rodzaj pojednania wzajemnego, które zwycięża wszelkie uprzedzenia.Tak powstaje nowa perspektywa życia, w której człowiek się spełnia.
Jest to kwestia do przepracowania przez małżonków. Trzeba jednynie to na nowo zrozumieć i o tym porozmawiać.

 

W spotkaniu uczestniczyli (5 osób): Dawid, Mieczysław, Janusz, ks. Tomasz, Halina. Rozmawialiśmy na temat organizacji spotkań.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w wyjątkowo w trzeci  piątek miesiąca – 17 pażdziernika. O godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza Św., a potem ok. godz 19.00 zapraszamy na spotkanie do biblioteki.

ZAPRASZAMY do obejrzenia Świadectwa Roberta – http://vod.tvp.pl/audycje/religia/miedzy-ziemia-a-niebem/wideo/28092014/16751915

ZAPRASZAMY również na cowieczorne modlitwy w grupie wsparcia na skype: www.skype.sychar.org.

Kto nie potrafi być sam tak naprawdę nie potrafi żyć z drugim człowiekiem.
Jak zagospodarowujesz swoją samotność ?  – może to być obszar pracy duchowej.
Czy traktujesz drugą osobę jak partnera, czy jak kogoś na kim możesz się podeprzeć ?
Ważne jest dostrzeganie ciężarów, „dziedzictwa” jakie niesie wzrastanie w rodzinach dysfunkcyjnych (alkoholicznych, rozbitych, skłóconych, itp.) Sposoby uwalniania się od balastu przeszłości. Zdrowienie emocjonalne. Włączanie Boga w proces zdrowienia.
Nabieranie nadziei i wychodzenie z izolacji. Grupa samopomocowa – akceptacja, zrozumienie, bezpieczny klimat wzrastania.
Potrzeba dostrzegania i przeżywania własnych emocji. „żeby coś przeżyć musisz to zobaczyć”. Uważność na siebie i na drugiego człowieka.

O spotkaniu

Ilość nie zawsze jest jakością  🙂
Było nas niewiele osób – 7, ale czuliśmy się dobrze, nie mogliśmy sie rozstać, spotkanie przedłużyło się do 22.30

„Patrzeć bez lęku w przyszłość” – chciałbym by te słowa Gabrysi wypowiedziane na sobotnim spotkaniu w Legnicy stawały się dla nas rzeczywistością. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób, ¾ to obecni Sycharowicze – z Trójmiasta, Opola, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy i Sulechowa. Bardzo jestem wam wdzięczny za przyjazd. Po Mszy św. na spotkaniu przy kawie w czasie którego obecnych było 4 księży przedstawiliśmy wspólnotę Sychar. Mówiliśmy o naszych wyborach, o tym co robimy, o tym na czym nam zależy. O tym że droga nie jest łatwa, ale że i my czasami uśmiechamy się i czujemy że nasze życie ma sens. A nadzieja to coś z czego często korzystamy.

P. Bóg zadbał i o obsługę medialną. Jak to się mówi „przypadkiem” dziennikarz Gościa Niedzielnego był na spotkaniu.
Bez lęku patrzymy w przyszłość – już dziś działamy!


Księgarnia internetowa Tolle.pl

Kronika