Legnica – Parafia pw. św. Joachima i św. Anny, al. Rzeczypospolitej 135

Parafia
Parafia pw. św. Joachima i św. Anny w Legnicy - al. Rzeczypospolitej 135. Spotkania ogniska w czwarte piątki miesiąca rozpoczynają się od Mszy św o godz. 18. . Po Mszy św przechodzimy do salki katechetycznej . Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Tomasz Czernik.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

w spotkaniu uczestniczyli: ks.Tomasz opiekun duchowy naszego Ogniska z klerykiem ks.Przemysławem

oraz Grażyna,Kinga,Wiktor i Mietek.W trakcie spotkania dołączył Janusz poprzedni lider Ogniska w Legnicy.

Tematem spotkania była jedność i nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa w świetle ewangelii odczytanej

na Mszy Św. w dniu naszego spotkania.

Zastanawialiśmy się jaka powinna być i na czym opierać wzajemna  miłość małżonków aż do końca,aż do śmierci.

Jednocześnie uświadomiliśmy sobie,każdy z nas, co było powodem kryzysu w naszym małżeństwie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie  w czwarty piątek miesiąca tj.24 marca 2017r.

Rozpoczynamy jak zwykle Mszą Św. o godz.18-tej , następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

W sptkaniu uczestniczyli : ks.Tomasz Czernik nasz opiekun oraz Wiktor i Mietek.

Tematem spotkania było duchowe towarzyszenie w drodze współmałżonkowi nawet temu,który odszedł od nas.

Zapraszamy na następne spotkanie jak zwykle w czwarty pątek miesiąca tj. 24 lutego 2017r.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18-tej a następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

W spotkaniu uczestniczyli: ks.proboszcz Marian Zieja,ks. Waldemar Wesołowski oraz Grażyna,Ryszard,

Wiktor i Mietek.

Ponieważ spotkanie odbywało się w okresie Bożego Narodzenia na początku podzieliliśmy się Opłatkiem

składając sobie życzenia oraz zaśpiewaliśmy kolędy.

Tematem dalszej części spotkania był problem uzależnień małżonków i wpływ tych uzależnień na relacje

między małżonkami.

Zapraszamy na następne spotkanie,jak zwykle w czwarty piątek miesiąca czyli 27 stycznia 2017r.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18-tej , a następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

W spotkaniu uczestniczyli: ks.Waldemar ,Kinga,Wiktor,Ryszard,Dawid oraz Mietek.

Tematem spotkania były słowa z Ewangelii św.Łukasza „a myśmy się spodziewali”.

Omawialiśmy problem jaki dotyka małżonków zwłaszcza w kryzysie jeżeli swoje problemy (problem odzyskania

pełnej więzi ze współmałżonkiem,problem przebaczenia współmałżonkowi) próbują rozwiązać bez odniesienia

do Pana Boga,bez ufnej i wytrwałej modlitwy,bez współpracy z Jego łaską.

Zapraszamy na następne spotkanie,tym razem wyjątkowo w piąty piątek miesiąca tj. 30 grudnia 2016r.

Jak zwykle o godz.18-tej Msza św, a po Mszy św.spotkanie w bibliotece parafialnej.

W spotkaniu uczestniczyli: ks.Tomasz i ks.proboszcz Marian oraz Grażyna i Mietek.

Temat spotkania:”Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.

Omawialiśmy praktyczną relizację przykazania miłości współmałżonka oraz miłości siebie w małżeństwie a zwłaszcza w małżeństwie przeżywającym kryzys.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie jak zwykle w czwarty piątek miesiąca czyli 25 listopada. O godz. 18.00 Msza św.

Po Mszy św. spotkanie w bibliotece parafialnej.

 

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Tomasz, ks. proboszcz Marian, Ela, Janusz, Paweł, Mietek. Temat spotkania: „Bądźcie wy miłosierni jak wasz Ojciec jest miłosierny”. Skupiliśmy się na problemie przebaczenia w małżeństwie przeżywającym kryzys.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska jak zwykle w czwarty piątek miesiąca 28 października 2016. O godz. 18.00 Msza św. a po niej spotkanie w bibliotece parafialnej.

Na spotkaniu uczestniczyło 8 osób gościliśmy Małżeństwo Jacka i Martę z Wrocławia wraz z liderką Wrocławską Elą. Uczestnicy Mietek, Halinka, Dawid, Janusz nową osobą była Edyta.Tematem przewodnim  dyskusji była ” Moralność” temat poprowadził opiekun ks Tomasz .

Spotkanie odbędzie się 30- Pażdziernika  z powodu Bierzmowania . Rozpoczynamy Różańcem za  Sychar  Legnicki godz  17.30  . 18.00  Msza Św. 19.00 spotkanie w biblotece Sycharków .

Kronika