Parafia

Parafia pw. św. Joachima i św. Anny w Legnicy - al. Rzeczypospolitej 135. Spotkania ogniska w czwarte piątki miesiąca rozpoczynają się od Mszy św o godz. 18. . Po Mszy św przechodzimy do salki katechetycznej . Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Tomasz Czernik.

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Bez kategorii

Szczęść Boże!

Spotkaliśmy się w stałym gronie: przewodnik duchowy ks. Tomasz, Agnieszka, Beata, Robert, Wiktor, Mietek i Jacek. Miło nam było powitać także nowego sycharowicza – Agnieszkę!

Po omówieniu naszych aktualnych sytuacji w małżeństwach podjęliśmy temat, który zaanonsował ks. Tomasz: serdeczność jako element dialogu małżeńskiego – jej wpływ na konflikt oraz jak ważne jest nie popadanie w skrajności. Poznaliśmy znaczenie słowa „serdeczność” oraz skąd się wywodzi. Nie jest ona równa uprzejmości, gdyż ta ostatnia może być podszyta działaniem złego. Prawdziwa serdeczność jest możliwa tylko wtedy, gdy nasze działania są w zgodzie z Bogiem.

Podkreśliliśmy także istotność wspólnej modlitwy rodziców z dziećmi o współmałżonka w obliczu kryzysu w małżeństwie.

Następne spotkanie odbędzie się 28.06.2019, po Mszy Świętej o godz. 18.00, w kościele pw. świętych Joachima i Anny przy ul. Rzeczypospolitej 135 w Legnicy.

Lider Jacek

Szczęść Boże

Zapraszamy na spotkanie naszej wspólnoty 24 maja 2019 ,w Kościele parafii Świętych Joachima i Anny  przy ul. Al. Rzeczypospolitej 135

O godzinie 18. Msza Święta następnie Nabożeństwo do Matki Bożej ,a zaraz po rozpoczniemy nasze spotkanie.

Pamiętajmy że, Każde Sakramentalne Małżeństwo jest do Uratowania!

Z Panem Bogiem

 

Lider Jacek

Szczęść Boże!

Dzisiaj spotkaliśmy się w stałym gronie ks.Tomasz,Agnieszka, Beata ,Mietek,Robert,Wiktor i Jacek. Wspaniały ten czas Bożego Zmartwychwstania i  że  znów się widzimy! Nasza wspólnota choć mała, nie dajemy się odwieść od charyzmatu , Każde Sakramentalne Małżeństwo Jest  Do Uratowania. Tematem spotkania było coś z czym w kryzysie małżeńskim chyba mamy najwięcej kłopotu, mowa o przebaczeniu. Ks. Tomasz zwrócił naszą uwagę na modlitwę o uzdrowienie więzi z Panem Bogiem która,w kryzysie ma fundamentalne znaczenie.Ponieważ w chwilach trudnych przy zwyczajnie ludzkich skłonnościach do emocjonalnego podejścia do trudności w małżeństwie,pamięć o nie odwracalnej Miłości Pana Boga do nas i poprzez modlitwie oddanie się pod jego opiekę,  są jedynymi drogami do uzdrowienia relacji . A małżeństwo to łaska którą, Pan Bóg nas obdarzył i  im szybciej zdamy sobie sprawę z doniosłości tej prawdy, tym łatwiej będzie nam znosić przeciwności. Trwajmy w modlitwie, cieszmy się każdą chwilą życia, przecież to Pan Bóg pobłogosławił nasze małżeństwa. ALLELUJA!

 

 

 

Z PANEM BOGIEM!

Lider Jacek

 

 

Szczęść Boże!

Spotykamy się jak zwykle  w każdy czwarty piątek miesiąca tj. 24.05.2019r w parafii Świętych Joachima i Anny w Legnicy Al.Rzeczypospolitej 135
Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz.18-tej,a zaraz po Mszy Świętej Nabożeństwo Do Matki Bożej , następnie spotkanie Ogniska w bibliotece parafialnej z udziałem naszego
opiekuna duchowego ks. Tomasza.
Zapraszamy serdecznie wszystkich, których dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek etapie.
Pamiętajmy, że każde sakramentalne małżeństwo w kryzysie jest do uratowania.
Do zobaczenia.
Z Panem Bogiem

Lider Jacek

Szczęść Boże!

Spotkamy się jak zwykle w Kościele Świętych Joachima i Anny w Legnicy ul.Al.Rzeczypospolitej 135

Rozpoczniemy o 17.30  od Wspomnienia  Drogi Krzyżowej Naszego Pana Jezusa Chrystusa,następnie Msza Święta,

a później rozpoczniemy  spotkanie pod kierunkiem naszego opiekuna duchowego ks. Tomasza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, których  dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek etapie

Pamiętajmy że , Każde Sakramentalne Małżeństwo Jest do Uratowania!

Do zobaczenia.

Z Panem Bogiem!

 

Jacek-lider

Szczęść Boże! Wita Was Jacek.

Mam zaszczyt i nie ukrywaną przyjemność , poinformować was o wczorajszym  spotkaniu Legnickiego Ogniska Sychar.

Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej ,sprawowanej przez Księdza Proboszcza ,drugą część spotkania  poprowadził nasz opiekun duchowy ks. Tomasz poza nim w spotkaniu wzięli udział :Agnieszka,Magda,Beata ,Mietek,Wiktor,Robert,Jacek.Uczestnicy zostali poinformowani o dokonanej zmianie lidera z Mietka na Jacka ,a także przedstawiliśmy sprawozdanie o spotkaniu liderów Sycharu w Zduńskiej Woli.Podziękowaliśmy Mietkowi za dotychczasową pracę dla Ogniska ,prosząc jednocześnie o dalsze nas wspieranie uzyskaliśmy zapewnienie że nas nie opuści. Po krótkim przypomnieniu zasad Sycharu i przedstawieniu się uczestników,ks. Tomasz zaproponował temat spotkania:  Jak sobie radzę w sytuacji nagłego ciężkiego kryzysu w moim małżeństwie,wskazując jednocześnie na bardzo ważną rolę modlitwy ,a w szczególności modlitwy psalmami.Uważam że to co powiedział ks.Tomasz jest bardzo cenne i że psalmy są skarbnicą wiedzy o człowieku ,jego rozterkach ,uczuciach i Nie Przemijającej Miłości Pana Boga do nas.

Na następne spotkanie umówiliśmy się 22 marca 2019 ,czyli za miesiąc

Pamiętajmy że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!

Jacek-lider

Witam,szczęść Boże.
W spotkaniu udział wzięli:Beata,Agnieszka,Małgorzata,Wiktor,Beata z Jackiem,Magdalena oraz Mietek.Pod nieobecność naszego opiekuna duchowego ks.Tomasza w spotkaniu pomocą duchową służył jak zawsze niezawodny ks.proboszcz Marian Zieja.
W pierwszej części spotkania wszyscy uczestnicy przedstawili swoją aktualną sytuację małżeńską,swój kryzys małżeński.
Następnie w dyskusji przypomnieliśmy sobie nauczanie Kościoła o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa.
Ks. Marian wyjaśnił nam w jakich okolicznościach Kościół dopuszcza separację małżonków.Jest to ostateczność w razie postępującego
kryzysu aby zapobiec przemocy,która dotyka jednego z małżonków w tym również dzieci.Nigdy nie należy zgadzać się i dążyć do rozwodu,ponieważ sakramentalne małżeństwo zostaje zawarte aż do śmierci jednego z małżonków.
Zwróciliśmy też uwagę na to aby wtedy gdy dochodzi do spraw przed sądami cywilnymi angażowć prawników,którzy podchodzą do kwestii
małżeństwa zgodnie z nauczaniem Kościoła.
Ustaliliśmy też termin następnego spotkania.
Zapraszamy jak zwykle w czwarty piątek miesiąca,tym razem będzie to 23 listopada 2018r.
Mietek-lider

Witam,Szczęść Boże
Było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej. Wzięli w nim udział:Beata z Jackiem,Agnieszka,Małgosia,Beata,Wiktor oraz Mietek.
Pomocą duszpasterską pod nieobecność naszego opiekuna duchowego ks.Tomasza służył niezawodny jak zawsze ks.Marian Zieja
proboszcz parafii.
Na początku każdy z uczestników przestawił swoją sytuację w kryzysie małżeńskim.
Następnie zastanawialiśmy się jak żyć w sytuacji kryzysu małżeńskiego,jak funkcjonować w dzisiejszym świecie,jak odnosić się
do współmałżonka,który dąży za wszelką cenę do rozwodu,jak się modlić i trwać.
Doszliśmy do jedynej chyba prawdziwej konkluzji,że naszym najważniejszym celem jest zbawienie nasze i naszego współmałżonka.
Zapraszam na kolejne spotkanie,jak zwykle w czwarty piątek miesiąca tym razem 26 października 2018r.
Mietek-lider

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej prowadzonym pod przewodnictwem ks.proboszcza Mariana Zieję
przez członków Sycharu wg.poruszającego tekstu zgodnego z charyzmatem Sycharu.
Po nabożeństwie celebrowana była Msza Święta a następnie odbyło się spotkanie Ogniska w bibliotece parafialnej.
W spotkaniu uczestniczyli:Beata,Agnieszka,Jacek,Wiktor i Mietek.Zabrakło niestety naszego Opiekuna Duchowego
ks.Tomasza z powodu choroby.
Każdy z uczestników przedstawił pokrótce swoją aktualną sytuację kryzysu małżeńskiego.
Następnie dyskutowaliśmy nad problemem kryzysu miłości wzajemnej między małżonkami.
Kolejne spotkanie odbędzie się w czwarty piątek kwietnia tj.27 kwietnia 2018r.
Ponieważ zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego korzystając z okazji życzę wszystkim Sycharom i Sycharkom,
wszystkim,których dotyka kryzys małżeński aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł im ukojenie,prawdziwy pokój serca
i wielką nadzieję na odrodzenie wzajemnej miłości małżeńskiej.
Mietek-lider Ogniska

Rozpoczęliśmy jak zawsze Mszą Świętą o godz.18-tej a następnie odbyło się spotkanie w bibliotece parafialnej.
W zastępstwie ks.Tomasza naszego opiekuna spotkanie poprowadził ks.proboszcz Marian Zieja.
Z uwagi na okres Świąt Bożego Narodzenia nasze spotkanie miało trochę inny niż zwykle przebieg.
Na początku podzieliliśmy się Opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia.
Następnie śpiewaliśmy kolędy i każdy z uczestników spotkania przekazał swoją aktualną sytuację w małżeństwie.
W spotkaniu oprócz ks.Mariana udział wzięli:Beata,Agnieszka,Jacek,Wiktor oraz Mietek.
Umówiliśmy się także na następne spotkanie w czwarty piątek czyli 26 stycznia 2018r.
Mietek-lider Ogniska


Księgarnia internetowa Tolle.pl

Kronika