Parafia

Parafia pw. św. Joachima i św. Anny w Legnicy - al. Rzeczypospolitej 135. Spotkania ogniska w czwarte piątki miesiąca rozpoczynają się od Mszy św o godz. 18. . Po Mszy św przechodzimy do salki katechetycznej . Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Tomasz Czernik.

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

miekoz

Spotykamy się jak zwykle w parafii Świętych Joachima i Anny w Legnicy Al.Rzeczypospolitej 135.
Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18-tej.
Po Mszy Św. właściwe spotkanie Ogniska w bibliotece parafialnej z udziałem naszego
opiekuna duchowego ks. Tomasza.
Zapraszamy serdecznie wszystkich,których dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek etapie.
Pamiętajmy,że każde sakramentalne małżeństwo w kryzysie jest do uratowania.
Do zobaczenia.
Z Panem Bogiem.
W imieniu lidera Jacka- Mietek

W spotkaniu udział wzięli:Agnieszka,Beata,Wiktor i Mietek.
Z uwagi na trwającą w parafii Kolędę nie było tym razem Mszy Świętej.
Rozpoczęliśmy spotkanie Różańcem odmówionym w oparciu o rozważania sycharowskie.
Następnie przeszliśmy do biblioteki parafialnej.
Na początek łamiąc się Opłatkiem złożyliśmy sobie okolicznościowe życzenia i zaśpiewaliśmy
kolędy wspominając niedawno przeżytą Wigilię i Święta Bożego Narodzenia.
Potem uczestnicy spotkania przedstawili aktualną sytuację w małżeństwie,kryzysie.
Skupiliśmy się głównie na osobach,które mają aktualnie sprawy rozwodowe przed sądem.
Pod koniec spotkania dołączył ks.proboszcz Marian,który nam pobłogosławił.
Zapraszam na następne spotkanie jak zwykle w czwarty piątek miesiąca czyli
22 lutego 2019r.
Szczęść Boże.
Mietek-lider

Spotkanie Ogniska odbędzie się jak zwykle w czwarty piątek miesiąca czyli 25 stycznia 2019r.w parafii
Świętych Joachima i Anny w Legnicy.
Z uwagi na trwającą wizytę duszpasterską nie będzie tym razem Mszy Św.
Zapraszamy zatem na godz.19-tą do biblioteki parafialnej wszystkich,których dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek byłoby to etapie.
Do zobaczenia
Mietek -lider

W spotkaniu udział wzięli:Magda,Agnieszka,Wiktor,Mietek oraz ks.proboszcz Marian Zieja z powodu nieobecności ks.Tomasza naszego opiekuna duchowego.
Na wstępie uczestnicy spotkania pokrótce przedstawili aktualną sytuację swojego kryzysu małżeńskiego.
Tematem spotkania była sytuacja dzieci podczas trwania kryzysu małżeńskiego ich rodziców.
Zastanawialiśmy się jaki wpływ na dzieci ma kryzys, na ich rozwój psychiczny,na ich relacje z rodzicami,innymi dziećmi,jak ustrzec dzieci przed skutkami kryzysu lub przynajmniej je ograniczyć.
Na następne spotkanie umówiliśmy się na czwarty piątek czyli na 25 stycznia 2019r.
W tym miejscu należy się podziękowanie Magdzie za smaczne potrawy wigilijne,które przygotowała na spotkanie.
Mietek-lider

Spotkanie odbędzie się jak zwykle w parafii świętych Joachima i Anny w Legnicy w piątek 21 grudnia 2018r.
Z uwagi na Święta Bożego Narodzenia będzie to wyjątkowo 3-ci piątek miesiąca a nie jak zawsze 4-ty.
Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz.18-tej,a po niej spotkanie w bibliotece parafialnej
Zapraszamy wszystkich małżonków,których dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek etapie.
Stoimy na stanowisku,że każde sakramentalne małżeństwo będące w kryzysie jest do uratowania.
pozdrawiam i zapraszam serdecznie
Mietek-lider

W spotkaniu udział wzięli:Magdalena,Agnieszka,Wiktor,Jacek i Mietek oraz ks.Tomasz nasz opiekun duchowy.
Na początku przedstawiona została sytuacja kryzysu małżeńskiego poszczególnych osób.
Następnie zastanawialiśmy się jak najlepiej przygotować się do sytuacji kiedy nasz współmałżonek
zdecyduje się na rozpoczęcie sprawy rozwodowej.
Na zakończenie i podsumowując spotkanie ks.Tomasz stwierdził,że warunkiem zakończenia każdego kryzysu małżeńskiego jest najpierw pojednanie z Bogiem i nawrócenie.
Z uwagi na Święta Bożego Narodzenia na następne spotkanie umówiliśmy się wyjątkowo na trzeci piątek miesiąca czyli
21 grudnia 2018r.
Mietek-lider

Rozpoczynamy jak zawsze Mszą Świętą o godz. 18-tej w parafii Świętych Joachima i Anny.
Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie Ogniska Sychar w bibliotece parafialnej.
Zapraszamy serdecznie wszystkich małżonków,których dotyka kryzys małżeński.
Pamiętajmy,że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!

Mietek-lider

Witam,szczęść Boże.
W spotkaniu udział wzięli:Beata,Agnieszka,Małgorzata,Wiktor,Beata z Jackiem,Magdalena oraz Mietek.Pod nieobecność naszego opiekuna duchowego ks.Tomasza w spotkaniu pomocą duchową służył jak zawsze niezawodny ks.proboszcz Marian Zieja.
W pierwszej części spotkania wszyscy uczestnicy przedstawili swoją aktualną sytuację małżeńską,swój kryzys małżeński.
Następnie w dyskusji przypomnieliśmy sobie nauczanie Kościoła o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa.
Ks. Marian wyjaśnił nam w jakich okolicznościach Kościół dopuszcza separację małżonków.Jest to ostateczność w razie postępującego
kryzysu aby zapobiec przemocy,która dotyka jednego z małżonków w tym również dzieci.Nigdy nie należy zgadzać się i dążyć do rozwodu,ponieważ sakramentalne małżeństwo zostaje zawarte aż do śmierci jednego z małżonków.
Zwróciliśmy też uwagę na to aby wtedy gdy dochodzi do spraw przed sądami cywilnymi angażowć prawników,którzy podchodzą do kwestii
małżeństwa zgodnie z nauczaniem Kościoła.
Ustaliliśmy też termin następnego spotkania.
Zapraszamy jak zwykle w czwarty piątek miesiąca,tym razem będzie to 23 listopada 2018r.
Mietek-lider

Szczęść Boże.
Zapraszamy na spokanie Ogniska Sychar w najbliższy piątek tj.26 października 2018r.do parafii Świętych Joachima i Anny w Legnicy.
Rozpoczynamy Różańcem Św.o godz.17.30,następnie Msza Św. a po niej spotkanie w bibliotece parafialnej.
W spotkaniach Ogniska Sychar staramy się towarzyszyć wszystkim małżonkom,których dotyka kryzys małżeński na jakimkolwiek etapie.
Uważamy,że każde sakramentalne małżeństwo w kryzysie jest do uratowania.

Mietek-lider

Witam,Szczęść Boże
Było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej. Wzięli w nim udział:Beata z Jackiem,Agnieszka,Małgosia,Beata,Wiktor oraz Mietek.
Pomocą duszpasterską pod nieobecność naszego opiekuna duchowego ks.Tomasza służył niezawodny jak zawsze ks.Marian Zieja
proboszcz parafii.
Na początku każdy z uczestników przestawił swoją sytuację w kryzysie małżeńskim.
Następnie zastanawialiśmy się jak żyć w sytuacji kryzysu małżeńskiego,jak funkcjonować w dzisiejszym świecie,jak odnosić się
do współmałżonka,który dąży za wszelką cenę do rozwodu,jak się modlić i trwać.
Doszliśmy do jedynej chyba prawdziwej konkluzji,że naszym najważniejszym celem jest zbawienie nasze i naszego współmałżonka.
Zapraszam na kolejne spotkanie,jak zwykle w czwarty piątek miesiąca tym razem 26 października 2018r.
Mietek-lider


Księgarnia internetowa Tolle.pl

Kronika