Parafia

Parafia pw. św. Joachima i św. Anny w Legnicy - al. Rzeczypospolitej 135. Spotkania ogniska w czwarte piątki miesiąca rozpoczynają się od Mszy św o godz. 18. . Po Mszy św przechodzimy do salki katechetycznej . Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Tomasz Czernik.

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej prowadzonej według modlitwy wspólnotowej Sycharu przez

Grażynę,Krzysztofa i Mieczysława z naszego legnickiego Ogniska.

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks.Marian Zieja,który na początku przedstawił zgromadzonym

naszą Wspólnotę.

Po Drodze Krzyżowej uczestniczyliśmy we Mszy Św. a następnie odbyło się spotkanie Ogniska w bibliotece parafialnej.

W spotkaniu uczestniczyli :proboszcz ks.Marian,nasz opiekun ks.Tomasz,Grażyna,Lilla,Grażyna,Wiktor,

Krzysztof i Mieczysław.

Tematem spotkania było to wszystko co przeszkadza w utrzymaniu naszej więzi ze współmałżonkiem.

tym razem rozpoczynamy  o godz. 17.30 nabożeństwem Drogi Krzyżowej,którą poprowadzą członkowie naszego

Ogniska Sychar.

Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej uczestniczymy we Mszy Św. a po niej spotkanie Sycharu w bibliotece parafialnej

z udziałem naszego opiekuna duchowego ks.Tomasza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich,których dotyka kryzys małżeński na każdym jego etapie.

w spotkaniu uczestniczyli: ks.Tomasz opiekun duchowy naszego Ogniska z klerykiem ks.Przemysławem

oraz Grażyna,Kinga,Wiktor i Mietek.W trakcie spotkania dołączył Janusz poprzedni lider Ogniska w Legnicy.

Tematem spotkania była jedność i nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa w świetle ewangelii odczytanej

na Mszy Św. w dniu naszego spotkania.

Zastanawialiśmy się jaka powinna być i na czym opierać wzajemna  miłość małżonków aż do końca,aż do śmierci.

Jednocześnie uświadomiliśmy sobie,każdy z nas, co było powodem kryzysu w naszym małżeństwie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie  w czwarty piątek miesiąca tj.24 marca 2017r.

Rozpoczynamy jak zwykle Mszą Św. o godz.18-tej , następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

rozpoczynamy jak zwykle  Mszą  Św. o godz.18-tej , następnie odbędzie się spotkanie

w bibliotece parafialnej.

Serdecznie zapraszamy

W sptkaniu uczestniczyli : ks.Tomasz Czernik nasz opiekun oraz Wiktor i Mietek.

Tematem spotkania było duchowe towarzyszenie w drodze współmałżonkowi nawet temu,który odszedł od nas.

Zapraszamy na następne spotkanie jak zwykle w czwarty pątek miesiąca tj. 24 lutego 2017r.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18-tej a następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

spotkanie rozpocznie się wyjątkowo o godz.19-tej w bibliotece parafialnej bez poprzedzającej każde dotychczasowe spotkanie Mszy Św. z powodu trwającej jeszcze Kolędy czyli wizyty duszpasterskiej

zapraszamy serdecznie

W spotkaniu uczestniczyli: ks.proboszcz Marian Zieja,ks. Waldemar Wesołowski oraz Grażyna,Ryszard,

Wiktor i Mietek.

Ponieważ spotkanie odbywało się w okresie Bożego Narodzenia na początku podzieliliśmy się Opłatkiem

składając sobie życzenia oraz zaśpiewaliśmy kolędy.

Tematem dalszej części spotkania był problem uzależnień małżonków i wpływ tych uzależnień na relacje

między małżonkami.

Zapraszamy na następne spotkanie,jak zwykle w czwarty piątek miesiąca czyli 27 stycznia 2017r.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18-tej , a następnie spotkanie w bibliotece parafialnej.

tym razem wyjątkowo w piąty piątek miesiąca,

rozpoczynamy jak zwykle Mszą św. o godz.18-tej a po niej spotkanie w bibliotece parafialnej.

Serdecznie zapraszamy.

Korzystając z okazji składamy najlepsze życzenia,

niech tajemnica Narodzenia Syna Bożego,niech to wydarzenie,które jest wołaniem Boga o miłość między ludźmi,

o zrozumienie,wybaczenie i zgodę,o pokój i przyjaźń,w Chrystusie przemieni nasze serca.

Niech Boże Dziecię będzie źródłem wszelkich darów,niech błogosławi i opromieni swą łaską  wszystkie dni Nowego Roku!

 

W spotkaniu uczestniczyli: ks.Waldemar ,Kinga,Wiktor,Ryszard,Dawid oraz Mietek.

Tematem spotkania były słowa z Ewangelii św.Łukasza “a myśmy się spodziewali”.

Omawialiśmy problem jaki dotyka małżonków zwłaszcza w kryzysie jeżeli swoje problemy (problem odzyskania

pełnej więzi ze współmałżonkiem,problem przebaczenia współmałżonkowi) próbują rozwiązać bez odniesienia

do Pana Boga,bez ufnej i wytrwałej modlitwy,bez współpracy z Jego łaską.

Zapraszamy na następne spotkanie,tym razem wyjątkowo w piąty piątek miesiąca tj. 30 grudnia 2016r.

Jak zwykle o godz.18-tej Msza św, a po Mszy św.spotkanie w bibliotece parafialnej.

Rozpoczynamy jak zwykle Mszą św. o godz.18-tej.

Po Mszy św. spotkanie w bibliotece parafialnej.Serdecznie zapraszamy.


Księgarnia internetowa Tolle.pl

Kronika